Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku 1550
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 1404
Eurosieroctwo w Polsce 1397
Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 1382
Korzyści i zagrożenia w procesie produkcji biogazu 1352
Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych 1334
Ocena zastosowania preparatu olejku z oregano (Origanum Vulgare) w żywieniu kurcząt brojlerów 1272
Patologie zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego w Polsce 1233
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 1155
Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne 1113

Szukaj w repozytorium

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki