Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 2042
Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 1855
Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku 1806
Patologie zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego w Polsce 1760
Eurosieroctwo w Polsce 1683
Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych 1617
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 1611
Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne 1489
Istota i czynniki rozwoju lokalnego 1456
Korzyści i zagrożenia w procesie produkcji biogazu 1453

Szukaj w repozytorium

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki