Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 1774
Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku 1710
Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 1695
Eurosieroctwo w Polsce 1583
Patologie zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego w Polsce 1549
Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych 1506
Korzyści i zagrożenia w procesie produkcji biogazu 1411
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu 1375
Ocena zastosowania preparatu olejku z oregano (Origanum Vulgare) w żywieniu kurcząt brojlerów 1363
Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne 1321

Szukaj w repozytorium

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki