StaticPageTitle

DSpace/Manakin Repository

Instrukcja deponowania

Konto uprawniające do deponowania utworów mogą zakładać pracownicy i doktoranci UPH.

Rejestracja w repozytorium

 1. Wybierz zakładkę "Zaloguj"
 2. Wybierz link "Kliknij tutaj, aby zarejestrować"
 3. Podaj adres e-mail. WAŻNE: honorowane są tylko adresy z domeny uph.edu.pl. Na podany adres zostanie przesłany link, potwierdzający utworzenie konta w repozytorium.
 4. Otwórz przesłany link i uzupełnij swój profil. Zapamiętaj hasło do konta, będzie konieczne przy każdym następnym logowaniu do repozytorium.

Po autoryzacji konta przez redaktora repozytorium możesz rozpocząć deponowanie.

Aby utwór znalazł się w repozytorium niezbędna jest zgoda wydawcy, jeśli praca została wcześniej opublikowana. Możesz zapytać o zgodę wydawcę, lub sprawdzić politykę wydawcy na portalu SHERPA/RoMEO.

Przed zdeponowaniem przygotuj:

 1. dokument w formacie PDF z warstwą tekstową,
 2. w przypadku dokumentu już opublikowanego - informacje bibliograficzne o źródle publikacji,
 3. abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Przygotowanie powyższych informacji skróci czas deponowania i ułatwi wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu deponowania.

Dokument PDF przeznaczony do deponowania powinien zawierać warstwę tekstową. Można to sprawdzić zaznaczając tekst i kopiując do edytora. Dokumenty przygotowane jako obrazy zabezpieczone przed kopiowaniem, są niedostępne w wyszukiwaniu tekstowym, a tym samym nie są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

Deponowanie

Właściwe wypełnienie wyżej wymienionych pól formularza pozwoli na poprawne cytowanie zdeponowanego utworu i łatwe wyszukanie go w sieci.

 1. Zaloguj się do repozytorium.
 2. Wybierz zbiór odpowiadający Twojemu wydziałowi. Zbiory ułożone są w porządku alfabetycznym.
 3. W obrębie zbioru zaznacz kolekcję do której chcesz dodać deponowany utwór. Każda z kolekcji przypisana jest do konkretnego wydziału. W nawiasach podany jest skrót nazwy wydziału.
 4. Kliknij link "Dodaj nową pozycję do tej kolekcji".
 5. Zaznacz odpowiednie opcje:
  1. "wiele tytułów" jeśli praca posiada tytuł równoległy np. przetłumaczony.
  2. "opublikowane" jeśli została już wcześniej wydana. Tu pojawi się możliwość podania źródła.
 6. Wprowadź niezbędne dane bibliograficzne:
  1. Nazwisko i imię autora. W przypadku prac wieloautorskich kolejnych autorów należy wprowadzać w odrębnych oknach, klikając "add";. Pozwoli to na poprawne tworzenie indeksu autorów.
  2. Promotora/promotorów w przypadku deponowania pracy doktorskiej.
  3. Tytuł oryginalny i równoległy (przetłumaczony).
  4. Datę wydania, koniecznie należy podać rok wydania. Pozostałe pola mogą pozostać niewypełnione.
  5. Nazwę wydawcy.
  6. Źródło: tytuł czasopisma/monografii, numer woluminu lub zeszytu/serii, strony artykułu/rozdziału obejmujące deponowany utwór.
  7. ISSN dla czasopisma, ISBN dla książki lub jej rozdziału.
  8. Rodzaj pracy - wybierając z menu właściwy rodzaj publikacji.
  9. Język oryginału deponowanego dokumentu.
  10. Słowa kluczowe charakteryzujące treść dokumentu. Należy wprowadzać je w języku polskim i angielskim, w porządku alfabetycznym. Tu także kolejne słowa kluczowe należy wprowadzać w odrębnych oknach, klikając "add". Pozwoli to na poprawne tworzenie indeksu słów kluczowych. (Zasady tworzenia słów kluczowych znajdziesz TUTAJ).
  11. Abstrakt: należy dodać streszczenie deponowanego utworu. W przypadku streszczenia w dwóch językach, jedno z nich powinno się znaleźć w polu "Opis" (Description).
 7. Prześlij deponowany plik w uniwersalnym formacie PDF (koniecznie z warstwą tekstową).
 8. Sprawdź i ewentualnie popraw/uzupełnij wprowadzone dane bibliograficzne.
 9. Zatwierdź odpowiednią licencję. Masz do wyboru licencje: Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (Przystępne podsumowanie), Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska (Przystępne podsumowanie), lub umowę licencyjną niewyłączną (wzór umowy).

Opis zdeponowanej pracy zostanie sprawdzony przez redaktora repozytorium. Po jego autoryzacji dokument będzie dostępny w repozytorium. Wtedy też otrzymasz drogą mailową powiadomienie z unikatowym identyfikatorem zdeponowanego utworu.