Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób współczesnych organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób współczesnych organizacji
Tytuł równoległy: Intellectual capital as a specific resource of modern organizations
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/996
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 105-119
Abstract: Znamienne dla współczesnych czasów, określanych mianem gospodarki opartej na wiedzy, jest dostrzeżenie znaczenia kapitału intelektualnego, który coraz częściej odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstw. Fakt ten nie znajduje jednak odzwierciedlenia w tradycyjnej sprawozdawczości, co ogranicza jej przydatność do oceny rzeczywistej sytuacji majątkowo-kapitałowej podmiotów gospodarczych. Pierwsza część niniejszego opracowania zawiera rozważania na temat kapitału intelektualnego jako specyficznego zasobu przedsiębiorstwa wraz z jego umiejscowieniem w bilansie przedsiębiorstwa. W drugiej części przedstawiono wyniki pomiaru poziomu tegoż kapitału dla spółek notowanych na GPW w Warszawie
Description: Characteristic of modern times, known as a knowledge-based economy, is to recognize the importance of intellectual capital, which is increasingly playing a leading role in the creation of enterprise value. This fact, however, is not reflected in traditional reporting, which limits its usefulness to assess the financial situation of enterprises. The first part of this paper contains a discussion on intellectual capital as a specific resource company with its placement in the company's balance sheet. The second part presents the results of measuring the level of that capital for companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics