Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego
Tytuł równoległy: Analysis of the formulation of a development strategy in the cities with poviat rights of the silesian voivodeship
Autor: Musioł-Urbańczyk, Anna; Sorychta-Wojsczyk, Barbara
URI: http://hdl.handle.net/11331/992
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 35-45
Abstract: W pracy omówiono zagadnienia związane z rozwojem lokalnym. Scharakteryzowano podejścia do opracowania strategii i etapy programowania rozwoju lokalnego. Bardzo ważnym elementem w procesie opracowania strategii rozwoju jest zastosowane podejście do formułowania strategii, które wpływa nie tylko na strukturę, poprawność i kompletność dokumentu strategii, ale również na akceptowalność ustaleń zawartych w strategii rozwoju zarówno przez władze gminy, jak i mieszkańców, co zwykle przekłada się na ciągłość realizacji ustaleń strategii przez kolejne władze samorządowe. Rozważania uzupełniono przeprowadzoną analizą procesu formułowania strategii w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego
Description: The article addresses the issues related to local development. The approaches to strategy preparation and the stages of programming local development are described. A very important element while preparing a development strategy is the approach to the formulation of the strategy, which affects not only the structure, appropriateness and completeness of a strategy document, but also the acceptability of the provisions contained in the development strategy by both the municipal authorities and inhabitants, which usually translates into a continual carrying out of the strategy provisions by consecutive local-government authorities. The discussion is supplemented with an analysis of strategy formulation in the cities with poviat rights of the Silesian voivodeship

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics