Globalizacja rynków finansowych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Domańska-Szaruga, Beata
dc.date.accessioned 2016-08-17T17:34:52Z
dc.date.available 2016-08-17T17:34:52Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 7 (80) 2009, s. 59-71 pl
dc.identifier.issn 1896-5822
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/981
dc.description One of the factors implicating the transformations in the world financial markets is a process of globalization and connected with it the process of integration of domestic financial markets. At the bottom of this phenomenon lie the liberalization and the deregulation as well as the technical progress which have influence on the change of financial institutions` activities in a fundamental way. In the article there has been taken on a trial of a short synthetic characteristic of occurrences shaping the contemporary financial system with a special taking into consideration the defining problems. There have been also signalled some effects of describing processes for the competition in the financial markets pl
dc.description.abstract Jednym z czynników implikujących przeobrażenia na światowych rynkach finansowych jest proces globalizacji i związany z tym proces integracji krajowych rynków finansowych. U podłoża tych zjawisk leży liberalizacja i deregulacja oraz postęp techniczny, które w zasadniczy sposób wpływają na zmianę charakteru działania instytucji finansowych. W artykule podjęto próbę krótkiego, syntetycznego scharakteryzowania zjawisk kształtujących współczesny system finansowy ze szczególnym uwzględnieniem problemów definicyjnych. Zasygnalizowano też niektóre skutki opisywanych procesów dla konkurencji na rynku finansowym pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Akademia Podlaska pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Globalizacja pl
dc.subject Liberalizm gospodarczy pl
dc.subject Rynki finansowe pl
dc.subject Financial markets pl
dc.subject Globalization pl
dc.subject Laissez faire pl
dc.title Globalizacja rynków finansowych pl
dc.title.alternative Globalization of financial markets pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics