System zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title System zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej
Tytuł równoległy: The quality management system in the economic sector food
Autor: Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/975
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 155-163
Abstract: Obecnie w światowej gospodarce wolnorynkowej kluczową rolę odgrywa jakość produkowanych i dostarczanych klientowi wyrobów. Wymagania systemów zarządzania jakością umożliwiają organizacji planowanie, utrzymanie, doskonalenie systemu zarządzania, ukierunkowane na dostarczenie wyrobów bezpiecznych dla konsumenta. Wdrożony w badanej organizacji system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001 mają istotny wpływ na jakość produkowanych wyrobów oraz cele szczegółowe dotyczące mechanizmów funkcjonowania organizacji. W artykule podjęto próbę analizy funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w przedsiębiorstwie wielozakładowym branży mięsnej. Analiza jest efektem przeprowadzonych badań empirycznych w 2007 roku
Description: At present in world free-market economy quality plays key part produced and delivered the customer of articles. The requirements of quality management systems make possible with the organization planning, maintenance, and improvement the management system, steered on delivering for consumer safe articles. Initiated at studied organization system of assurance of wholesome safety food HACCP and QMS ISO 9001 has the essential influence on quality of produced articles, and the detailed aims relating the mechanisms of functioning the organization. In the article was undertaken the test of analysis of functioning QMS according ISO 9001 in the enterprise of meat trade. Analysis is effect conducted empirical investigations in 2007 year

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics