Testament ustny w świetle regulacji kodeksowej, poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Testament ustny w świetle regulacji kodeksowej, poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego
Tytuł równoległy: A verbal testament in connection with legal (code) regulations, doctrine views and Supreme Court’s jurisdiction
Autor: Krawczyk, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/974
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 143-153
Abstract: Testament ustny jest jednym z testamentów szczególnych normowanych przez prawo cywilne. Aby testament ustny został sporządzony w sposób ważny, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, spadkodawca może sporządzić taki testament jedynie w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach. Po drugie, oświadczenie woli powinno być złożone w obecności co najmniej trzech świadków. Po trzecie, treść testamentu ustnego powinna być stwierdzona w przewidziany przez prawo sposób. Przywołane w artykule orzeczenia Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny wyjaśniają wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sporządzania ważnych i skutecznych testamentów ustnych
Description: A verbal testament is one of special testaments regulated by civil law. In order to make a verbal will in a legal way some indispensable conditions must be fulfilled. Firstly, a devisor can make his will only in certain specific and exceptional situations. Secondly, a declaration of will should be declared in the presence of at least three witnesses. Thirdly, the content of a verbal will should be stated in a legally established way. Supreme Court's jurisdictions and doctrine views which are pleaded in the article explain many interpretative doubts connected with making effective verbal testaments

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics