Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami
Tytuł równoległy: Kaizen Costing – new and modern cost management method
Autor: Niedziółka, Monika; Piasek, Agata
URI: http://hdl.handle.net/11331/969
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 79-88
Abstract: Niniejszy artykuł analizuje metodę Kaizen Costing w odniesieniu do zarządzania kosztami w ramach projektów. Koncepcja ta, już przy wstępnym zapoznaniu się, pokazuje swoją użyteczność zastosowania do zarządzania kosztami projektu, czyli budżetowania projektu. Działalność projektowa, tak jak działalność każdego przedsiębiorstwa, nakierowana jest na osiąganie maksymalnej satysfakcji klienta oraz na uzyskanie wysokiej rentowności w najkrótszym czasie. Złożoność obecnych struktur rynkowych i coraz wyższe wymagania klientów skłaniają przedsiębiorstwa do rozwoju i inwestycji poprzez organizowanie działalności w formie projektów, a w nowoczesnych firmach, podporządkowanie projektom nawet całego systemu funkcjonowania organizacji. Budżet jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania projektem. W projekcie planowany jest prospektywnie, a koszty poszczególnych działań warunkują jego planową realizację. Z perspektywy zarządu, projekt jest zawsze kosztem dla firmy. W zależności od jego charakteru jest to koszt poniesiony na dorównanie konkurencji, dostosowanie się do wymagań rynkowych, usprawnienie podstawowych procesów biznesowych czy inwestycje i rozwój
Description: The following article analyze the Kaizen Costing Method in project cost management. From the very beginning this conception shows its usage in project cost management - so in the project budgeting. Project performance, the same as any organization's performance is oriented on customer satisfaction maximization and high profitability in the short time. Complex market structure and wider client demands, incline companies to develop by investing in projects. In modern organizations the whole system is subordinated to projects. Budget is one of the most important tolls in project managing. Project budget is planned in prospective way, while particular costs are conditions of its realization. From the Board of Management side - project is always some kind of cost for the company. Due to the character of that cost, the company use it for following competitors, adapting to the market demands, business processes improvement or investments and development

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics