Jakość usług ubezpieczeniowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jakość usług ubezpieczeniowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł równoległy: Quality of the insurance services on example of Institution of National Insurance
Autor: Toruński, Janusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/965
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 21-32
Abstract: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest największą cywilną instytucją w Polsce, dysponującą rocznie ok. 50% wszystkimi środkami publicznymi, co stanowi ok. 20% produktu krajowego brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych "wypłaca świadczenia dla 8 milionów osób, ubezpiecza 20 milionów osób i współpracuje z 2 milionami płatników składek". W ZUS zgromadzony jest bardzo duży zasób informacji o danych osobowych, który musi być odpowiednio przechowywany, przetwarzany i gromadzony. Zadania realizuje poprzez swoje jednostki: 42 oddziały, 224 inspektoraty, 63 biura terenowe oraz 30 punktów informacyjnych, dlatego ważnym jest, aby ustalone były standardy jakościowe świadczenia usług we wszystkich komórkach. W artykule podjęto próbę analizy jakości świadczenia usług ubezpieczeniowych w Oddziale ZUS
Description: The Institution of National Insurance (ZUS) is the largest civil institution in Poland, administering annually about 50% all public centres, what state about 20% national product brutto. ZUS pays services for 8 million persons, insures 20 million persons and co-operates from 2 million the payers of fees. There ais very large supply of information about the personal data at ZUS be accumulated, which has to be kept, processed suitably and accumulated. It realizes across one's individuals tasks: 42 squads, 224 inspectorates, 63 field offices as well as 30 informative points therefore it is important to qualitative standards of service in all cells services be settled. In article was undertaken the test of analysis of quality of the insurance services in Department of ZUS

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics