Wpływ zarządzania jakością w publicznej służbie zdrowia na poziom usług medycznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ zarządzania jakością w publicznej służbie zdrowia na poziom usług medycznych
Tytuł równoległy: Influence of the quality management at the public health service to the service level medical
Autor: Domżał-Otmianowska, Grażyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/960
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 9 (82) 2009, s. 181-198
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania jakością widzianego z perspektywy pracownika służby zdrowia i z punktu widzenia pacjenta oczekującego w kolejce na zapis, wizytę lub badanie. Te różne spojrzenia uwarunkowane są zachodzącymi zmianami w świadomości pracowników i brakiem zmian w spojrzeniu pacjenta na służbę zdrowia, wynikającym w niezmiennym od lat systemie kolejek czy braku numerków. Szkoda, że wini się lekarzy, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest głównym sprawcą takiej sytuacji
Description: Purpose of the article is show of the process of the quality management seen from a perspective of a health service employee and immediately of seeing the expecting patient at the queue for the record, the visit or the examination. These different conditioned looks are happening changes in the awareness of employees and a lack of changes in the look of the patient to the Health Service, resulting in unchanging for years system of queues or the lack of numbers. It is a pity that doctors are being blamed rather than a National Health Fund which is a chief perpetrator of such a situation

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics