Wpływ systemu elektronicznych zadań na poprawę jakości działań w organizacji - na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wysokich technologii

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ systemu elektronicznych zadań na poprawę jakości działań w organizacji - na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wysokich technologii
Tytuł równoległy: Influence of the electronic tasks system on the improvement of the quality of action in the organization - on the example of the enterprise from the industry of high technologies
Autor: Soroka, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/959
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 9 (82) 2009, s. 165-180
Abstract: W artykule autor opisuje korzyści i problemy, jakie pojawiają się w trakcie wdrożenia elektronicznego systemu zadań w małym przedsiębiorstwie działającym w obszarze wysokich technologii. Zadaniem systemu jest wsparcie pracowników firmy w codziennych kontaktach z klientami i podniesienie jakości obsługi zgłoszeń i zapytań, a także bieżące informowanie klientów o postępach w ich rozwiązywaniu. Autor stara się także wykazać, że system poprawia przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz poprawia jego wizerunek na zewnątrz
Description: In the article the author is describing benefits and problems which are turning up in the process of implementing the electronic system of tasks at the small sized enterprise operating in the area of high technologies. Supporting employees of the company in day-to-day interactions with customers and raising the quality of the service are setting the system of applications and inquiries, as well as current informing customers of progress in untying them. The author is trying also to show that the system is correcting the flow of information inside the enterprise as well as an image is correcting him outside

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics