The importance of “Human” in Human Resources

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The importance of “Human” in Human Resources
Tytuł równoległy: Ważność “Człowieka” w zasobach ludzkich
Autor: O'Connor, Donal
URI: http://hdl.handle.net/11331/956
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 9 (82) 2009, s. 121-137
Abstract: Modern business is a complex interchange of theories, practice, skills, motivation, targets, products, selling, buying, advertising, quotas, public relations, profit margins, corporate ethics and responsibility. But above all it is where people interact and engage - how they do it; when they do it; and that interaction is complex. The purpose of the article is to show some aspects of that complexity. Human being is made up of many levels and strata - physical, emotional, psychological, social, spiritual, intellectual, behavioural, creative and so on. The paper focuses on certain key aspects of human interaction which are central to any exchange of ideas and products and which form the very back-bone of any successful human and social intercourse. All human interaction is fuelled by the presence of these key elements, and in any successful business adventure will have to be continually re-visited and re-interpreted to continue to find new and fruitful ways of bridging the gulf between theory and practice. The paper is divided into three sections. Firstly, the essence and practice of human interaction is discussed tracing the mechanism which make it successful. Secondly, the strengths and weaknesses of post modern modes of interaction are shown. Has the recent phenomenal growth in world wide communications helped or hindered man's desire for self fulfillment and self actualisation? Thirdly, the author argues for the need to revisit some of these modes of business, with reference to trust, justice, developing interpersonal skills and overcoming prejudices
Description: Współczesny biznes jest zjawiskiem złożonym z teorii, praktyki, umiejętności, motywacji, celów, produktów, kupowania i sprzedawania, reklamy, limitów, PR, zysków, etyki korporacyjnej i społecznej odpowiedzialności, które oddziałują na siebie wzajemnie; jednakże przede wszystkim biznes jest miejscem interakcji i zaangażowania ludzi, a jego złożoność jest związana z tym, jak i kiedy to robią. Celem artykułu jest ukazanie pewnych aspektów tej skomplikowanej struktury. Istota ludzka jest stworzona z wielu poziomów: fizycznego, emocjonalnego, psychologicznego, społecznego, duchowego, intelektualnego, behawioralnego, twórczego etc. Artykuł koncentruje się na pewnych kluczowych aspektach ludzkich interakcji, które są podstawowe zarówno kiedy chodzi o wymianę idei, jak i produktów i które stanowią kręgosłup każdego indywidualnego i społecznego działania zakończonego sukcesem. Wszystkie ludzkie interakcje są napędzane przez pewne kluczowe elementy i również sukces w biznesie zależy od ich reinterpretacji i znalezienia lepszej drogi wiązania teorii z praktyką. Artykuł jest podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawiona jest istota i mechanizmy ludzkich interakcji ze szczególnym uwzględnieniem interakcji udanych. W części drugiej ukazane są słabe i mocne strony postmodernistycznych sposobów interakcji. Czy współczesny fenomenalny rozwój światowej komunikacji pomaga, czy przeszkadza człowiekowi spełnić się i zrozumieć jego rolę w świecie? W ostatniej części autor przekonuje o potrzebie rewizji sposobu uprawiania biznesu z uwzględnieniem zaufania, sprawiedliwości, umiejętności interpersonalnych i przezwyciężania uprzedzeń

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics