Odpowiedzialność prawna członków Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Odpowiedzialność prawna członków Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku
Tytuł równoległy: Legal liability of members of the Council of Ministers in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997
Autor: Mojak, Ryszard
URI: http://hdl.handle.net/11331/949
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 9 (82) 2009, s. 5-21
Abstract: Funkcjonowanie władzy publicznej w demokratycznym państwie prawa zostało ściśle powiązane z jej kontrolą i odpowiedzialnością. Kontrola i odpowiedzialność władzy publicznej stanowią zasadniczy element demokratycznej organizacji władzy w nowoczesnym demokratycznym państwie prawnym, a zarazem są fundamentem współczesnej demokracji. Nie ma bowiem wolności tam, gdzie władza została wyłączona spod kontroli oraz odpowiedzialności za swoją działalność. Kontrola i odpowiedzialność władzy publicznej bowiem są zasadniczymi instytucjami gwarancji suwerennej władzy Narodu. Sygnalizowane powyżej zagadnienie ma również ważne znaczenie, tak teoretyczne, jak i praktyczne dla konstrukcji ustrojowej państwa demokratycznego
Description: Functioning of the official authority in the democratic law-governed state closely was connected with her control and the responsibility. The control and the responsibility of the official authority constitute the fundamental element of the democratic organization of the power in the modern democratic legal state, and at the same time they are a basis of the contemporary democracy. There don't have the freedom where the authority was excluded from the control and the responsibility for its activity. Because the control and the responsibility of the official authority are fundamental institutions of the guarantee of the sovereign power of the Nation. The signaled above issue has also important meaning, so theoretical, as well as practical for the political structure of the democracy

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics