Unieważnienie małżeństwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Unieważnienie małżeństwa
Tytuł równoległy: The annulment of marriage
Autor: Krawczyk, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/945
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 209-226
Abstract: Artykuł dotyczy instytucji unieważnienia małżeństwa, która podobnie jak rozwód powoduje zerwanie węzła małżeńskiego, lecz warunkowana jest zupełnie innymi przesłankami. W oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego artykuł omawia istotę i funkcję instytucji unieważnienia małżeństwa, przyczyny uzasadniające unieważnienia małżeństwa, skutki prawne unieważnienia małżeństwa oraz wybrane zagadnienia procesowe odnoszące się charakteryzowanej instytucji
Description: The article deals with the institution of marriage annulment which, similarly to a divorce, causes a breach of a marriage noose. However, it is conditioned by different prerequisites. On the basis of code regulations, doctrine views and Supreme Court's jurisdiction the article introduces the issue and function of the institution of marriage annulment, the causes justifying marriage annulment, the legal effects of marriage annulment and some chosen proceedings problems connected with this institution

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics