Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Brodowska-Szewczuk, Jolanta
dc.date.accessioned 2016-08-13T18:21:29Z
dc.date.available 2016-08-13T18:21:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 135-158 pl
dc.identifier.issn 1896-5822
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/940
dc.description Funding is a fundamental issue in the activity and the prosperity of an enterprise. There are many possibilities of gaining of capital in the economic literature, in reality there are many access barriers. The small and medium-sized companies in Poland have low level of own capital and plain structure, that means there are less possibilities in financing of the company than in a large enterprise. The most popular source of financing for Polish companies is the own capital but the importance of the outward sources of financing is growing constantly. Not only the bank loans are popular now, there are many different implements like: Venture Capital, leasing, factoring, forfeiting. In the article an attempt of analysis of sources of financing the mentioned small and medium-sized enterprise was taken pl
dc.description.abstract Kwestia finansowania działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Literatura ekonomiczna podaje wiele możliwości pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorcę, jednak faktyczna dostępność kapitału dla danego przedsiębiorcy zależy od wielu czynników. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce specyfikuje się m.in. stosunkowo niskim poziomem kapitałów własnych i prostą formą organizacyjną więc zakres możliwości finansowania działalności jest skromniejszy niż dla przedsiębiorstw dużych. Najpopularniejszym źródłem finansowania działalności przez polskie przedsiębiorstwa są kapitały własne. Rola kapitału zewnętrznego jednak systematycznie rośnie. Obok kredytów bankowych, coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego, funduszy typu Venture Capital, leasingu, faktoringu, Forfaitingu. W artykule podjęto próbę analizy źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Akademia Podlaska pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Faktoring pl
dc.subject Leasing pl
dc.subject Małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject Źródła finansowania pl
dc.subject Factoring pl
dc.subject Small business pl
dc.subject Source of financing pl
dc.title Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative The sources of financing the small and medium-sized enterprises pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics