Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym
Tytuł równoległy: Specific of communication process in virtual team
Autor: Stefaniuk, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/939
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 121-133
Abstract: Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają na nich konieczność zmian w dotychczasowym sposobie pracy zespołowej, przyczyniając się do coraz powszechniejszego wykorzystania zespołów wirtualnych. Jednym z głównych czynników skutecznej pracy tych zespołów jest komunikacja, której zadaniem jest zapewnienie zdalnego dostępu do informacji każdemu członkowi zespołu czy zapewnienie szybkiej wymiany informacji między członkami zespołu. Komunikowanie się za pomocą narzędzi teleinformatycznych - charakterystyczne dla zespołów wirtualnych różni się od tradycyjnych form komunikacji. Różnice te dotyczą m.in. zmiany formy kanału informacyjnego oraz ilości przekazywanych informacji, większej pośredniości komunikacji, czy większej anonimowości uczestników aktów komunikacji
Description: The changes in the surroundings of contemporary enterprises force them to modify current systems of teamwork which results in an increasing popularity of virtual teams. One of the major effectiveness factor of virtual teamwork is a communication, which is responsible for granting every team member a remote access to information or fast information exchange. Communication by tele-information technology tools - typical for virtual teams - is different than traditional communication. That differences are concerned for example on the changing of informative channel form as well as the quantity of transmitted information, biggest average of communication, or the biggest anonymity of participants of communication acts

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics