Outplacement w marketingu personalnym

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowogródzka, Teresa
dc.date.accessioned 2016-08-13T18:05:45Z
dc.date.available 2016-08-13T18:05:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 87-96 pl
dc.identifier.issn 1896-5822
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/936
dc.description This study gave more complete view on the essence of staff marketing and simultaneously presented the complex issue of outplacement, its development as well as its role played in staff marketing. Moreover, attention was focused on the concept of staff marketing including its specific position maintained by the company workers shaping the image of their firm. The Phillip Morris and the Poland SA are the best examples for implementation of outplacement programs. A particular attention was drawn to the problem of mass layoff of workers as well as the possibility of mitigating its effects by means of properly selected outplacement programs pl
dc.description.abstract W opracowaniu przybliżono istotę marketingu personalnego, przedstawiono problematykę outplacementu, jego rozwój oraz rolę, jaką odgrywa w marketingu personalnym. Zwrócono uwagę na założenia marketingu personalnego oraz miejsce, jakie zajmują w nim pracownicy firmy, kształtujący jej wizerunek. Podkreślono istotną rolę i znaczenie, jakie pełnią wdrożone w przedsiębiorstwach programy outplacementu na przykładzie Philip Morris Polska S.A. Zwrócono szczególną uwagę na problem masowych zwolnień pracowników oraz możliwości łagodzenia jego skutków przy pomocy odpowiednio dobranych programów outplacementu pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Akademia Podlaska pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Marketing personalny pl
dc.subject Zwolnienia monitorowane pl
dc.subject Zwolnienie pracownika pl
dc.subject Dismissal pl
dc.subject Outplacement pl
dc.subject Personnel marketing pl
dc.subject Philip Morris Polska SA pl
dc.title Outplacement w marketingu personalnym pl
dc.title.alternative Outplacement in staff marketing pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics