Outplacement w marketingu personalnym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Outplacement w marketingu personalnym
Tytuł równoległy: Outplacement in staff marketing
Autor: Nowogródzka, Teresa
URI: http://hdl.handle.net/11331/936
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 87-96
Abstract: W opracowaniu przybliżono istotę marketingu personalnego, przedstawiono problematykę outplacementu, jego rozwój oraz rolę, jaką odgrywa w marketingu personalnym. Zwrócono uwagę na założenia marketingu personalnego oraz miejsce, jakie zajmują w nim pracownicy firmy, kształtujący jej wizerunek. Podkreślono istotną rolę i znaczenie, jakie pełnią wdrożone w przedsiębiorstwach programy outplacementu na przykładzie Philip Morris Polska S.A. Zwrócono szczególną uwagę na problem masowych zwolnień pracowników oraz możliwości łagodzenia jego skutków przy pomocy odpowiednio dobranych programów outplacementu
Description: This study gave more complete view on the essence of staff marketing and simultaneously presented the complex issue of outplacement, its development as well as its role played in staff marketing. Moreover, attention was focused on the concept of staff marketing including its specific position maintained by the company workers shaping the image of their firm. The Phillip Morris and the Poland SA are the best examples for implementation of outplacement programs. A particular attention was drawn to the problem of mass layoff of workers as well as the possibility of mitigating its effects by means of properly selected outplacement programs

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics