Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jasińska, Monika
dc.date.accessioned 2016-08-13T18:02:29Z
dc.date.available 2016-08-13T18:02:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 69-85 pl
dc.identifier.issn 1896-5822
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/935
dc.description The article talks about the importance of a management's role in the constant organizational change process. It emphasizes the importance of a management style as an influencing and social attitude building factor. Moreover, the article presents initial results of the conducted research, analysing the importance of a change and management style for the development of social behaviors, factors determining the management style and the role of employees' attitudes for an successful change process pl
dc.description.abstract Zakres zagadnień przedstawionych w niniejszym artykule odnosi się do prezentacji treści pozwalających podkreślić znaczenie roli kadry kierowniczej jaką ma do odegrania w procesie ciągłych zmian w organizacji. Szczególna uwaga zwrócona została na znaczenie stylu kierowania jako istotnego elementu wywierania wpływu, w tym kształtowania zachowań społecznych, bardzo znaczących dla przebiegu i następstw wdrażanych w organizacji zmian. Ponadto w treści zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań pozwalające wskazać wpływ zmian i stylu kierowania na kształtowanie zachowań społecznych, czynniki warunkujące wybór stylu kierowania oraz znaczenie postaw pracowników dla skuteczności realizacji procesu zmian w organizacji pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Akademia Podlaska pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Kadra kierownicza pl
dc.subject Style kierowania pl
dc.subject Zachowania organizacyjne pl
dc.subject Zmiany organizacyjne pl
dc.subject Managerial staff pl
dc.subject Management styles pl
dc.subject Organisational behaviour pl
dc.subject Organisational change pl
dc.title Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji pl
dc.title.alternative Management style as an important attitude-building factor in a change process within an organization pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics