Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji
Tytuł równoległy: Management style as an important attitude-building factor in a change process within an organization
Autor: Jasińska, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/935
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 69-85
Abstract: Zakres zagadnień przedstawionych w niniejszym artykule odnosi się do prezentacji treści pozwalających podkreślić znaczenie roli kadry kierowniczej jaką ma do odegrania w procesie ciągłych zmian w organizacji. Szczególna uwaga zwrócona została na znaczenie stylu kierowania jako istotnego elementu wywierania wpływu, w tym kształtowania zachowań społecznych, bardzo znaczących dla przebiegu i następstw wdrażanych w organizacji zmian. Ponadto w treści zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań pozwalające wskazać wpływ zmian i stylu kierowania na kształtowanie zachowań społecznych, czynniki warunkujące wybór stylu kierowania oraz znaczenie postaw pracowników dla skuteczności realizacji procesu zmian w organizacji
Description: The article talks about the importance of a management's role in the constant organizational change process. It emphasizes the importance of a management style as an influencing and social attitude building factor. Moreover, the article presents initial results of the conducted research, analysing the importance of a change and management style for the development of social behaviors, factors determining the management style and the role of employees' attitudes for an successful change process

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics