Czynniki decyzyjne w działalności marketingowej organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Czynniki decyzyjne w działalności marketingowej organizacji
Tytuł równoległy: Decision making factors in marketing activities of an organization
Autor: Antczak, Stefan
URI: http://hdl.handle.net/11331/933
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 37-53
Abstract: Prowadzenie wszelkiej działalności marketingowej związane jest z podejmowaniem decyzji, natomiast potrzeba podejmowania decyzji powstaje w przypadku istnienia sytuacji problemowej (okazji lub zagrożenia w realizacji celu organizacji). Najczęściej decyzje podejmowane są w procesie zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem, firmą, instytucją) w trakcie decydowania, traktowanego jako szczególny przypadek wybierania związany z rozwiązywaniem problemów. Stąd w artykule zwrócono uwagę na decyzje kierownicze, wskazując na ich istotę i sposób postępowania decydenta. Szczególne miejsce poświęcono racjonalnemu podejmowaniu decyzji marketingowych, widzianych jako przemyślany i systematyczny sposób rozwiązywania problemów podmiotów rynkowych. Wskazano na pewne prawidłowości wyboru problemów marketingowych, w tym na identyfikację i selekcję wstępnych wariantów decyzyjnych, a dla ich oceny mogą być wykorzystane metody portfelowe oraz analizy SWOT
Description: Carrying out any marketing activities is closely connected with decision making, where a need to make decisions arises in a problem situation (when an opportunity or a threat appears on a path of an organization to reaching a certain goal). Most of the time the decisions are made in a process of managing of an organization (company, institution) - during decision making meant as specific case of choosing connected with problem solving. Hence stress was put on management decisions, their substance and a behavior of a decision maker. Special attention was paid to rational marketing decision making meant as thought-through and systematic way of problem solving of organizations. Some patterns in choosing of marketing problems were underlined, including identification and selection of initial decision options where SWOT and portfolio analyses can be utilized

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics