Browsing Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Obecnie szkoła poszukując nowego miejsca oraz sposobu funkcjonowania w XXI wieku powinna wykorzystać nowoczesne koncepcje zarządzania. Istnieje w praktyce wiele trendów oraz koncepcji w zarządzaniu szkołą. Wg D. Elsner ...
 • Krawczyk, Paweł (Akademia Podlaska, 2009)
  Światowy kryzys gospodarczy doprowadził również w Polsce do spowolnienia gospodarki. Powoduje to konieczność przyjęcia specjalnych rozwiązań prawnych przeciwdziałających lub łagodzących jego skutki. Odpowiedzią na zagrożenia ...
 • Krawczyk, Michał (Akademia Podlaska, 2009)
  Artykuł dotyczy instytucji unieważnienia małżeństwa, która podobnie jak rozwód powoduje zerwanie węzła małżeńskiego, lecz warunkowana jest zupełnie innymi przesłankami. W oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny ...
 • Cielemęcki, Mariusz (Akademia Podlaska, 2009)
  Zmienność otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w sferze strukturalnej, organizacyjnej i proceduralnej zmierzających w kierunku wzrostu elastyczności ...
 • Świrska, Anna (Akademia Podlaska, 2009)
  Budżet zadaniowy stanowi jeden z elementów reformy sektora publicznego w Polsce, która ma na celu jego urynkowienie oraz poprawę jakości świadczonych przez niego usług. Sektor finansów publicznych, zarówno na szczeblu ...
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Akademia Podlaska, 2009)
  Zagadnienie konkurencyjności samorządu terytorialnego jest zagadnieniem istotnym nie tylko z punktu widzenia analiz ekonomicznych, ale również z uwagi na jej znaczenie dla polityki makroekonomicznej państwa. Istnieje, ...
 • Rytel, Olga (Akademia Podlaska, 2009)
  Niniejsze opracowanie poświęcone zostało sektorowi budowlanemu. W pracy opisano pokrótce rolę budownictwa w gospodarce, podkreślono istnienie powiązań i uzależnień pomiędzy omawianym sektorem a innymi dziedzinami gospodarki. ...
 • Brodowska-Szewczuk, Jolanta (Akademia Podlaska, 2009)
  Kwestia finansowania działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Literatura ekonomiczna podaje wiele możliwości pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorcę, jednak ...
 • Stefaniuk, Tomasz (Akademia Podlaska, 2009)
  Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają na nich konieczność zmian w dotychczasowym sposobie pracy zespołowej, przyczyniając się do coraz powszechniejszego wykorzystania zespołów wirtualnych. ...
 • Nowogródzka, Teresa (Akademia Podlaska, 2009)
  W artykule przedstawiono istotę, rolę i zadania doradztwa rolniczego w Polsce i porównawczo - w wybranych krajach: Irlandii, Niemczech, Danii oraz Francji. Zwrócono uwagę na zmiany w poszczególnych etapach rozwoju doradztwa ...
 • Wójcik-Augustyniak, Marzena (Akademia Podlaska, 2009)
  W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia zagadnienia klastrów (gron), jako formy współpracy różnego rodzaju organizacji, które realizując cele wspólne mogą jednocześnie realizować cele jednostkowe. Klastry, ...
 • Nowogródzka, Teresa (Akademia Podlaska, 2009)
  W opracowaniu przybliżono istotę marketingu personalnego, przedstawiono problematykę outplacementu, jego rozwój oraz rolę, jaką odgrywa w marketingu personalnym. Zwrócono uwagę na założenia marketingu personalnego oraz ...
 • Jasińska, Monika (Akademia Podlaska, 2009)
  Zakres zagadnień przedstawionych w niniejszym artykule odnosi się do prezentacji treści pozwalających podkreślić znaczenie roli kadry kierowniczej jaką ma do odegrania w procesie ciągłych zmian w organizacji. Szczególna ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Sukces każdej organizacji zależy od sprawnego nią zarządzania. To sprawne zarządzanie zależy od wdrożenia i utrzymania instrumentów zarządzania, których celem jest ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania organizacji ...
 • Antczak, Stefan (Akademia Podlaska, 2009)
  Prowadzenie wszelkiej działalności marketingowej związane jest z podejmowaniem decyzji, natomiast potrzeba podejmowania decyzji powstaje w przypadku istnienia sytuacji problemowej (okazji lub zagrożenia w realizacji celu ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2009)
  W polskim prawie oświatowym standardy pojawiły się po raz pierwszy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 roku. Ważne jest aby zwrócić uwagę nie tylko na to czego dotyczą, ale również ...
 • Wróblewski, Ryszard (Akademia Podlaska, 2009)
  Zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie i rozwój. Jego osiągniecie jest możliwe jedynie dzięki zmianom. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem polega - w istocie rzeczy - na jego tworzeniu oraz wprowadzaniu ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account