TQM meaning in the management process with a bank

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title TQM meaning in the management process with a bank
Tytuł równoległy: Znaczenie TQM w procesie zarządzania bankiem
Autor: Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/922
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 11 (84) 2010, s. 75-89
Abstract: Growing meaning of the financial sector in Poland, being an effect of the following transformations in the total economy, caused the rise in the demand for banking facilities. Both from the side of business entities, as well as households. Significant widening the range of services of market leaders going with the simultaneous imitation of remaining market participants of the banking service caused that relative permeating needs, but supply offers had taken place of individual banks very standardize oneself. Hence also more and more a service offer, as a level and a quality of provided services will already not that much matter greatly
Description: Rosnące znaczenie sektora finansowego w Polsce, będące efektem przeobrażeń następujących w całej gospodarce, spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi bankowe, zarówno ze strony podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych. Istotne rozszerzenie portfela usług liderów rynku idące wraz z równoczesnym naśladownictwem pozostałych uczestników rynku usług bankowych sprawiło, że nastąpiło względne nasycenie potrzeb, a oferty podażowe poszczególnych banków bardzo upodobniły się. Stąd też coraz istotniejszą rolę odgrywa już nie tyle oferta usługowa, co poziom i jakość świadczonych usług

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics