Nowe twierdzenie o efektywności instytucjonalnej jako rozwinięcie teorematu R. Coase’a

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nowe twierdzenie o efektywności instytucjonalnej jako rozwinięcie teorematu R. Coase’a
Tytuł równoległy: New statement about the institutional effectiveness as developing the R. Coase theorem
Autor: Czernowałow, Aleksander
URI: http://hdl.handle.net/11331/919
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 11 (84) 2010, s. 33-45
Abstract: Lista podstawowych problemów metodologicznych, które muszą rozwiązywać uczeni ekonomiści w każdym kraju w przypadku kształtowania się, odpowiadającego konkretnej historycznej epoce, systemu instytucjonalnego, powinna zawierać pozycję związaną z wyjaśnieniem istoty pojęcia efektywności, a w przypadku instytucjonalnej metodologii - efektywności instytucjonalnej. W celu rozwiązania problemu została wykorzystana metodologia analizy ekonomicznej, opierająca się na kategoriach i pojęciach, zawartych w pracach znanych neoinstytucjonalistów: R. Coase'a, D. Northa i przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) - O. Wiliamsona, R. Nelsona i S. Wintera, H. Demsetz'a, polskich autorów: W. Stankiewicza. R. Rudolfa, E. Stelmacha, Z. Stachowiaka oraz rosyjskich autorów - A. Szastitko, A. Olejnika, A. Niestierienko, P. Sołoduchy, B. Salichowa, białoruskich instytucjonalistów - W. Kluni, P. Lemieszenko, jak również moje własne opracowania
Description: List of essential methodological problems which taught economists must untie in every country in case of developing, corresponding to the specific historical age, of institutional system, should contain the position associated with explaining the being of the notion to the effectiveness, and in case of institutional methodology - of institutional effectiveness. With a view to solving a problem a used methodology of the economic analysis, being based on categories and notions, included in works been good stayed neoinstytucjonalistów R.Coase' and, of D. Northa, and representatives of the institutional new economy (NEI) - O. Wiliamsona, R. Nelsona and S. Wintera, H. Demsetz' and, of Polish authors. Of W. Stankiewicz. Of R. Rudolfa, E. Stelmacha, Z. Stachowiaka and Russian authors - A. Szastitko, A. Olejnika, A. Niestierienko, P. Sołoduchy, B. Salichowa, Byelorussian instytucjonalistów - W. Kluni, P. Lemieszenko, as well as my own studies

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics