Browsing Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 11 (84) 2010 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 11 (84) 2010 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kozik, Maciej (Akademia Podlaska, 2010)
  Artykuł prezentuje genezę i rozwój instytucji rozporządzenia w prawie konstytucyjnym. Rozporządzenie jako źródło prawa ma swoją długą historię sięgającą na kontynencie europejskim czasów XVIII-wiecznych rewolucji w Europie. ...
 • Stefaniuk, Tomasz (Akademia Podlaska, 2010)
  Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają na nich konieczność zmian w dotychczasowym sposobie pracy zespołowej, przyczyniając się do coraz powszechniejszego wykorzystania zespołów wirtualnych. ...
 • Krawczyk, Michał (Akademia Podlaska, 2010)
  Artykuł dotyczy instytucji prawa spadkowego, która pozwala wyłączyć od dziedziczenia osoby, które dopuściły się wobec spadkodawcy jednego z enumeratywnie wyliczonych przewinień. W oparciu o regulację kodeksową, poglądy ...
 • Wakuła, Monika (Akademia Podlaska, 2010)
  Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ma za zadanie zaspokoić potrzeby zamieszkującej jej terytorium ludności. W tym celu powinna posiadać dochody budżetowe na takim poziomie, który w pełni pokryłby ...
 • Kurczuk, Agnieszka (Akademia Podlaska, 2010)
  Celem poniższego opracowania jest analiza roli parlamentów narodowych w świetle Traktatu Lizbońskiego, który w dniu 1 grudnia 2009 roku oficjalnie wszedł w życie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ...
 • Cieślak, Katarzyna (Akademia Podlaska, 2010)
  This article is a theoretical introduction to a study which investigates a changing role of finance department in management of organization. Nowadays there is a growing pressure towards finance department to become ‘business ...
 • Wereda, Wioletta (Akademia Podlaska, 2010)
  Polska, jak i inne kraje w Europie szybko dołączyła do światowych megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na ...
 • Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2010)
  Growing meaning of the financial sector in Poland, being an effect of the following transformations in the total economy, caused the rise in the demand for banking facilities. Both from the side of business entities, as ...
 • Jasińska, Monika (Akademia Podlaska, 2010)
  Treść niniejszego artykułu obejmuje wybrane zagadnienia podkreślające istotę działań menedżera w procesie zarządzania współczesną organizacją. W znacznym stopniu podkreślona została specyfika funkcjonowania organizacji ...
 • Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2010)
  Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się organy administracji państwowej. Samorząd lokalny głównie podejmuje działania mające przyczynić się do ...
 • Czernowałow, Aleksander (Akademia Podlaska, 2010)
  Lista podstawowych problemów metodologicznych, które muszą rozwiązywać uczeni ekonomiści w każdym kraju w przypadku kształtowania się, odpowiadającego konkretnej historycznej epoce, systemu instytucjonalnego, powinna ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2010)
  Koncepcja zarządzania proekologicznego obszarów prawnie chronionych zakłada ciągłe stosowanie kompleksowej prewencyjnej strategii ochrony środowiska ograniczającej produkcję i jej wytwory. Współcześnie zarządzanie i ...
 • Waściński, Tadeusz; Kruk, Marta (Akademia Podlaska, 2010)
  W opracowaniu przedstawiono zależność między rentownością a płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rentowność mierzono wskaźnikami rentowności sprzedaży, majątku i ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account