Uznanie za zmarłego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Uznanie za zmarłego
Tytuł równoległy: Declaring a person dead
Autor: Krawczyk, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/902
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 13 (86) 2010, s. 195-206
Abstract: Uznanie za zmarłego wywołuje skutki cywilnoprawne tożsame ze skutkami wywołanymi śmiercią. W artykule, w oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego scharakteryzowano istotę tej instytucji. Dokonano analizy przesłanek oraz skutków prawnych uznania za zmarłego. Omawianą problematykę uzupełniono także o wybrane zagadnienia procesowe dotyczące sądowego postępowania o uznanie za zmarłego
Description: Declaring a person dead causes civil and legal consequences identical to the effects caused by natural death. The issue of this institution has been described in the article based on code regulations, doctrinal views and the Supreme Court's jurisdiction. The analysis of necessary conditions and legal consequences of declaring the person dead have also been discussed in the article. Some issues connected with judicial proceedings to declare a person dead has been added here, as well

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics