Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Tytuł równoległy: Discriminatory models as the evaluation’s method of financial situation of the enterprise
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/899
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 13 (86) 2010, s. 141-152
Abstract: Sytuacja finansowa jest istotną sprawą dla zarządzających przedsiębiorstwem. Problemy finansowe przedsiębiorstwa mogą grozić jego niewypłacalnością, dlatego analiza sytuacji finansowej jest niezbędna nie tylko do bieżącego zarządzania, ale także pozwala uchronić przed negatywnymi skutkami spadku koniunktury. Dostrzeżone odpowiednio wcześnie sygnały ostrzegawcze i podjęte na ich podstawie decyzje mogą zapobiec upadłości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi pomocnych przy badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw w polskiej gospodarce
Description: Financial situation is a fundamental issue for the managers. Financial problems could threaten insolvency that is why the analysis of financial situation is essential not only for current management, but also for protection before side effects of economic downturn. Early enough recognition of warning signals and good decisions can prevent the liquidation of the enterprise. The aim of this article is presentation of the (economic) tools helpful in the study of the financial situation of the companies in the Polish economy

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics