Ewidencja aktywów trwałych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ewidencja aktywów trwałych
Tytuł równoległy: Fixed assets register
Autor: Wakuła, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/888
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 14 (87) (2010), s. 267-278
Abstract: Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić działalność gospodarczą potrzebne są m.in. takie składniki majątku jak samochody, maszyny i budynki. W rachunkowości noszą one nazwę środków trwałych. Charakteryzują się one następującymi cechami: okres użyteczności dłuższy niż rok, są własnością jednostki, są kompletne i zdatne do użytku na potrzeby jednostki gospodarczej
Description: Fixed assets are one of resources of the economic entity. They include intangible and legal assets, tangible fixed assets, long-term receivables, long-term investments. To run a company, the following ingredient assets are needed: cars, machines, buildings. In the accounting they are called fixed assets. They are characterized by the following features: the term of use longer than one year, are the property of the company, are complete and fit to be used for the company’s needs

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics