Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju na przykładzie koncernu Lantmannen

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju na przykładzie koncernu Lantmannen
Tytuł równoległy: Implementing the sustainable development strategy on the example of the Lantmannen Concern
Autor: Chmiel, Łukasz; Berdowski, Janusz B.; Lisiecki, Witold
URI: http://hdl.handle.net/11331/887
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 14 (87) (2010), s. 259-266
Abstract: Podejście do zrównoważonego rozwoju firmy Lantmannen nie oznacza tylko spełniania przez swoje organizacje wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej. Zatem wydatki poniesione na zrównoważony rozwój nale- ży traktować jako pozycję inwestycyjną, a nie kosztową, podobnie jak w przypadku wprowadzania systemów zarządzania jakością. W artykule przedstawiono uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w koncernie Lantmannen
Description: The approach to the sustainable development of the company Lantmannen is not just to conform their all formal and legal requirements, but also increased investment in human resources, environmental protection and relations with stakeholders who can have a real impact on the efficiency of economic activity. Thus, expenditure on sustainable development should be treated as an investment product, not like a cost

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics