Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł równoległy: Strategic alliance as a way of enterprise development
Autor: Glinkowska, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/884
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 14 (87) (2010), s. 225-235
Abstract: Artykuł zawiera zestawienie podstawowych czynników przy wyborze strategii aliansu wraz z niektórymi, ale zdaniem autorki, najważniejszymi powodami zawierania porozumień strategicznych. Ukazuje także różnice kulturowe państw Triady, które powinno brać się pod uwagę przy zawieraniu sojuszy strategicznych. Alians niesie z sobą rozmaite korzyści, ale także i zagrożenia, co autorka podkreśla w powyższym artykule
Description: The article contains a list of basic factors taken into consideration while choosing the strategy of alliance together with, according to the author the most important, reasons of entering into strategic agreements. It also shows cultural differences of Triad countries which need to be taken into account while entering into strategic alliance. The alliance brings various profits as well as drawbacks which is also highlighted in the article

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics