Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł równoległy: Strategic alliance as a way of enterprise development
Autor: Glinkowska, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/884
Data: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 14 (87) (2010), s. 225-235
Streszczenie: Artykuł zawiera zestawienie podstawowych czynników przy wyborze strategii aliansu wraz z niektórymi, ale zdaniem autorki, najważniejszymi powodami zawierania porozumień strategicznych. Ukazuje także różnice kulturowe państw Triady, które powinno brać się pod uwagę przy zawieraniu sojuszy strategicznych. Alians niesie z sobą rozmaite korzyści, ale także i zagrożenia, co autorka podkreśla w powyższym artykule
Opis: The article contains a list of basic factors taken into consideration while choosing the strategy of alliance together with, according to the author the most important, reasons of entering into strategic agreements. It also shows cultural differences of Triad countries which need to be taken into account while entering into strategic alliance. The alliance brings various profits as well as drawbacks which is also highlighted in the article

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki