Organizacja logistyki w zakładach przetwórstwa mleka

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Organizacja logistyki w zakładach przetwórstwa mleka
Tytuł równoległy: Organization of logistics in milk processing plants
Autor: Rudziński, Robert
URI: http://hdl.handle.net/11331/881
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 14 (87) (2010), s. 157-177
Abstract: Przetwórstwo mleczarskie jest specyficzną branżą należącą do gałęzi przemysłu przetwórstwa rolno spożywczego. Specyfika tej gałęzi wynika z faktu, że w całym procesie produkcyjnym spotykamy się z surowcami, lub półfabrykatami, a następnie wyrobami o krótkim okresie przydatności użytkowej, narażonymi na działanie czynników zewnętrznych, takich jak temperatura oraz światło. Mleczarnie chcąc sprostać wymogom Dyrektyw Unii Europejskiej, a szczególnie Programowi HACCP zobligowane są do takiej organizacji logistyki, która zapewniałaby wysoką jakość w każdym ogniwie procesu produkcyjnego oraz ogniwie logistycznym w celu zapewnienia zdrowia nabywców i konsumentów
Description: Dairy processing is a specific branch of industry belonging to the agricultural and food processing industries. The specificity of this branch arises from the fact that throughout the production process we deal with raw materials or semi- -finished products and products with short-term fitness for use, exposed to external factors such as temperature and light. Dairies wanting to meet the requirements of EU Directives, in particular requiring the HACCP Programme, are obliged to organize logistics which would ensure the quality of each link in the production process and logistics process to guarantee the health of purchasers and consumers

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics