Determinanty rozwoju strukturalno-rzeczowego Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w latach 2000-2010

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Determinanty rozwoju strukturalno-rzeczowego Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w latach 2000-2010
Tytuł równoległy: Determinants of the development of the structural-material of the Faculty of Management of the Podlasie Academy in 2000-2010 years
Autor: Kardas, Jarosław Stanisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/872
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 14 (87) (2010), s. 9-29
Abstract: Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Zmiany można wprowadzać stosując jedną z dwóch strategii. Pierwsza oparta o zmiany ewolucyjne, tzn. małe kroki, wówczas następuje powolny postęp w długim okresie czasu. Druga, strategia zmian rewolucyjnych, polegająca na radykalnym przebudowaniu organizacji, w krótkim okresie czasu. Mając powyższe na względzie oraz dokonując porównań wzorców strategicznych można stwierdzić, że Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej, rozwija się według koncepcji ewolucyjnej. Ciągła potrzeba kształtowania środowiska bardziej uniwersalnego, a jednocześnie zróżnicowanego wewnętrznie jest coraz wyraźniejsza, dlatego długofalowym zamierzeniem jednostki jest dążenie do spełnienia wymagań jakości badań naukowych, zasięgu badań, poziomu współpracy międzynarodowej oraz jakości procesu kształcenia i jego systemowej oceny
Description: The development of the organization is connected with conducting of changes which from the assumption they are supposed to make rich values of capital. It is possible to implement changes applying one of two strategies. First based for evolutionary changes, i.e. small paces, is taking place slow progress in the long term. Second, strategy of revolutionary changes, consisting on radical rebuilding the organization, in a short span of time. Having above on the account and making comparisons of strategic standards it is possible to state, that Management Department of the University of Podlasie, is developing according to the evolutionary concept. The constant need of shaping the more universal and at the same time diversified environment inwardly is more and more distinct, therefore an aspiration to fulfilling the requirements is long-term planning the individual qualities of research, reach of examinations, level of the international cooperation and qualities of the process of educating and its system evaluation

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics