Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 14 (87), 2010 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 14 (87), 2010 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić ...
 • Chmiel, Łukasz; Berdowski, Janusz B.; Lisiecki, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Podejście do zrównoważonego rozwoju firmy Lantmannen nie oznacza tylko spełniania przez swoje organizacje wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Bankowość spółdzielcza stanowi istotną część krajowego systemu bankowego, a w mniejszych miejscowościach jest często podstawowym dostarczycielem usług bankowych. Dla poprawy sytuacji finansowej i zakresu oferowanych usług, ...
 • Chyłek, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Wzrost zainteresowania nadzorem korporacyjnym jest rezultatem postępujących procesów globalizacji, a tym samym narastania zależności międzynarodowych. Inwestorzy poszukują różnych źródeł w poszukiwaniu miejsca dla swojego ...
 • Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Artykuł zawiera zestawienie podstawowych czynników przy wyborze strategii aliansu wraz z niektórymi, ale zdaniem autorki, najważniejszymi powodami zawierania porozumień strategicznych. Ukazuje także różnice kulturowe państw ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  W artykule scharakteryzowano rodzaje instrumentów ekonomicznych zarządzania środowiskiem stosowanych w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawiono najważniejsze akty prawne oraz regulacje dotyczące ochrony środowiska i ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z głównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości jest poszukiwanie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie pomiarem dziedzin do tej pory nie objętych systemem rachunkowości. Wymaga to ...
 • Rudziński, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Przetwórstwo mleczarskie jest specyficzną branżą należącą do gałęzi przemysłu przetwórstwa rolno spożywczego. Specyfika tej gałęzi wynika z faktu, że w całym procesie produkcyjnym spotykamy się z surowcami, lub półfabrykatami, ...
 • Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  W artykule scharakteryzowano ryzyko kredytowe banku na tle innych rodzajów ryzyka oraz przepisów Nowej Umowy Kapitałowej - systemu uregulowań stworzonego przez Komitet Bazylejski w celu ochrony stabilności systemu bankowego. ...
 • Wysokińska-Senkus, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Celem artykułu jest przedstawienie procesu wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według wymagań normy ISO 22000 w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Artykuł stanowi studium przypadku wdrażania i analizę ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jeszcze kilka lat temu problem odpadów medycznych w Polsce nie istniał, bo większość zakładów opieki zdrowotnej spalała je w przyszpitalnych kotłowniach i spalarniach, nie zważając na nadmierne zanieczyszczanie środowiska. ...
 • Kubiak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  W artykule przedstawiono generalny obraz światowego rynku gazu skroplonego (LNG). Autor przedstawił zasadnicze elementy łańcucha dostaw, z uwzględnieniem podsystemu wydobywczo-skraplająco-ładunkowego, transportu morskiego ...
 • Charnavalau, Aleksander V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  W artykule przedstawiono ocenę procesów tworzenia i rozwoju instytucjonalnego środowiska związanego z transformacją gospodarki oraz przedstawiono metodologiczne podejście, które można zastosować do różnych koncepcji tworzenia ...
 • Antczak, Stefan (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Specyfiką współczesnych firm jest dążenie do opanowywania rynku. Jednym z możliwych sposobów takiej działalności, w szczególności przez duże przedsiębiorstwa, jest tworzenie strategicznych jednostek biznesu. Biznesy na ...
 • Wróblewski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Sytuacje kryzysowe są zjawiskiem naturalnym, wkomponowanym w uposażenie bytowe każdej organizacji (w tym i przedsiębiorstwa). Ich przejawem jest tzw. cykl życia przedsiębiorstwa. Mając ambiwalentne znaczenie dla funkcjonowania ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  W Polsce najbardziej zaniedbanym działaniem z zakresu ochrony środowiska jest zagospodarowanie odpadów. Poziom odzysku surowców wtórnych jest bardzo mały. W selektywnej zbiórce odpadów zbiera się zaledwie 2,5% całego ...
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Zmiany można wprowadzać stosując jedną z dwóch strategii. Pierwsza oparta o zmiany ewolucyjne, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account