Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 14 (87), 2010

DSpace/Manakin Repository

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 14 (87), 2010

 

Recent Submissions

 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić ...
 • Chmiel, Łukasz; Berdowski, Janusz B.; Lisiecki, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Podejście do zrównoważonego rozwoju firmy Lantmannen nie oznacza tylko spełniania przez swoje organizacje wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Bankowość spółdzielcza stanowi istotną część krajowego systemu bankowego, a w mniejszych miejscowościach jest często podstawowym dostarczycielem usług bankowych. Dla poprawy sytuacji finansowej i zakresu oferowanych usług, ...
 • Chyłek, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Wzrost zainteresowania nadzorem korporacyjnym jest rezultatem postępujących procesów globalizacji, a tym samym narastania zależności międzynarodowych. Inwestorzy poszukują różnych źródeł w poszukiwaniu miejsca dla swojego ...
 • Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Artykuł zawiera zestawienie podstawowych czynników przy wyborze strategii aliansu wraz z niektórymi, ale zdaniem autorki, najważniejszymi powodami zawierania porozumień strategicznych. Ukazuje także różnice kulturowe państw ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

RSS Feeds