Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Tytuł równoległy: Legal status of the judge of the Constitutional Tribunal
Autor: Wróbel, Paulina
URI: http://hdl.handle.net/11331/868
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 15 (88) (2011), s. 185-205
Abstract: Artykuł koncentruje się na wskazaniu i omówieniu elementów kształtujących status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W części pierwszej artykułu wskazałam na pozycję, jaką Trybunał Konstytucyjny zajmuje wśród organów państwowych oraz na jego podobieństwo do innych organów sądowych. Wskazałam również na pojęcie niezawisłości sędziowskiej i jego znaczenie dla określenia statusu prawnego sędziego TK. W następnej części artykułu skoncentrowałam się na zagadnieniach wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwalifikacjach, jakie powinni oni mieć, a także długości kadencji i okolicznościach wygasania mandatu sędziego Trybunału. Następnie wskazałam i omówiłam obowiązki, które spoczywają na sędziach TK oraz prawa przysługujące sędziom z racji pełnionej przez nich funkcji. Wskazałam również na problem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W podsumowaniu artykułu zwróciłam uwagę na wyjątkową rolę, jaką sędziowie TK odgrywają chroniąc konstytucję
Description: The article is concerned with indication and discussion of elements determining the legal status of Judges of the Constitutional Tribunal. In the first part of the paper much of the discussion has been devoted to presenting the position which the Constitutional Tribunal holds among state authorities. Moreover, I have also presented similarities which the Constitutional Tribunal bears to other judicial bodies. What is more, the first part of the article focuses on the notion of judicial independence and its importance for determining the legal status of Judges of the Constitutional Tribunal. In the second part of the article I have focused on the issues concerning elections for the Judges of the Constitutional Tribunal, qualifications which they should possess, the length of the term, as well as the circumstances of the expiry of a tribunal judge's mandate. Furthermore, I have discussed responsibilities of Judges of the Constitutional Tribunal, as well as the rights possessed by them by virtue of functions which they perform. Moreover, I have also addressed the problem of disciplinary responsibility of Judges of the Constitutional Tribunal. The article concludes with focusing on a crucial role played by Judges of the Constitutional Tribunal for the protection of the Constitution

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics