Nowy wymiar integracji europejskiej. Wyzwania, szanse, zagrożenia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nowy wymiar integracji europejskiej. Wyzwania, szanse, zagrożenia
Tytuł równoległy: A new dimension of European Integration. Challenges, chances, dangers
Autor: Szyjko, Cezary Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/865
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 15 (88) (2011), s. 149-164
Abstract: Unia Europejska potrzebuje nowego wymiaru integracji, dostosowanego zarówno do wymogów funkcjonowania Unii, której liczba państw członkowskich wzrosła w stosunkowo krótkim czasie z 15 do 27, jak i do ciągłych zmian charakteryzujących współczesny świat. Proces integracji regionalnej jest obecnie, obok procesu globalizacji, niejako drugim biegunem procesów zachodzących we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Dążenia państw do zacieśniania wzajemnej współpracy w ramach sojuszy regionalnych wpisuje się w szersze zagadnienie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych. W obecnych postkryzysowych warunkach funkcjonowania gospodarki europejskiej, coraz większego znaczenia nabiera wiedza o skutkach integracji w postaci przenikania się polityki wewnętrznej i zagranicznej w ramach UE oraz silnych powiązaniach między jej strukturami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Autor artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, na czym polega nowa polityka integracji w Unii Europejskiej oraz jakie są jej ramy formalnoprawne, mechanizmy, skutki i perspektywy funkcjonowania
Description: This paper explores a new dimension of European Integration: functional, territorial, and affiliational. European integration can no longer be understood as a west European experiment mainly focused on functional and economic policy cooperation. The issues addressed include security and defence, as well as core concerns of European society. A new dimension influences how countries across the continent engage with European integration. The author reviews the current state-of-the-art in the process of East-West European integration, including bottlenecks and obstacles to the process and presents the analysis of the most widely-debated issues and developments in East-West economic relations including the widening and deepening of the European Union, human rights, ecology adjustment, and the role of financial reforms in this post-crisis process

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics