Mądrość jako czynnik warunkujący podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach niepewności

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Mądrość jako czynnik warunkujący podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach niepewności
Tytuł równoległy: The wisdom as the determinant taking optimum decisions in conditions of the uncertainty
Autor: Szarek, Stanisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/864
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 15 (88) (2011), s. 137-148
Abstract: W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano tę hipotezę. Mądrość, rozumiana jako umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, w większym stopniu wpływa na wyniki gospodarowania, niż ilość posiadanych i wykorzystywanych przez gospodarstwo źródeł informacji.
Description: In the paper a thesis that it is a wisdom was put forward, and not a knowledge has basic meaning in minimizing the risk associated with conducting a business activity. On the basis of empirical research positively was verified the hypothesis. The wisdom understood as the ability of putting the had knowledge into practice in the greater degree influences results of the management, than the number of sources of had information and exploited by the household

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics