Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego
Tytuł równoległy: Rules for storage and warehousing of goods of agricultural origin
Autor: Rudziński, Robert
URI: http://hdl.handle.net/11331/862
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 15 (88) (2011), s. 113-126
Abstract: Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych. Uzyskuje ono produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz z chowu i hodowli zwierząt. Zajmuje się produkcją żywności oraz surowców, które jako towary mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego. Ze względu na szeroką gamę i specyfikę produktów oraz surowców, a także konkurencję i stawiane przez rynek odbiorców rygorystyczne normy, towary muszą odznaczać się wysoką jakością i przydatnością techniczną. Surowce pochodzenia rolniczego charakteryzują się zróżnicowanym składem chemicznym, który wywiera istotny wpływ na ich jakość i przydatność dla przemysłu. Aby utrzymać wysoką jakość i wydłużyć przydatność surowców dla przemysłu przetwórczego, niezbędne jest zapewnienie im odpowiednich warunków przechowywania i magazynowania
Description: Agriculture is one of the branches of the economy whose main task is to provide agricultural products. Agriculture receives vegetable and animal products through tillage and plant and animal farming. Agriculture produces food and raw materials which as goods are widely used in various branches of manufacturing industry. Due to the wide range and the specificity of products and raw materials, as well as the competition and delivered rigorous norms by customer market, the goods must be of high technical quality and usefulness. Raw materials of agricultural origin are characterized by varying the chemical composition which has a significant impact on their quality and usefulness for industry. To maintain the high quality and extend the usefulness of the raw materials for processing industries, it is necessary to provide them with adequate storage conditions and warehousing

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics