Marketing usług hotelarskich na przykładzie sieci hoteli Orbis

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowogródzka, Teresa
dc.date.accessioned 2016-08-06T17:49:11Z
dc.date.available 2016-08-06T17:49:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 15 (88) (2011), s. 95-111 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/861
dc.description The article deals with the issue of marketing activities, especially customer services in hotel sector which are crucial for the competitiveness in the hotel services sector. The Author explains the essence of marketing customer service, indicates the ways to promote hotel services and features of the chain of Orbis Hotels. Based on analysis of the literature Author states that applied the appropriate tool to promote individual hotels and hotel services play an important role in achieving the competitive position in analyzed sector pl
dc.description.abstract W opracowaniu zwrócono uwagę na istotną rolę i znaczenie działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingowej obsługi klienta oraz wpływu, jaki wywiera ona na konkurencyjność w branży hotelarskiej. Wyjaśniono istotę marketingowej obsługi klienta; wskazano sposoby promocji usług hotelarskich, dokonano charakterystyki sieci hoteli Orbis. Na podstawie analizy literatury źródłowej stwierdzono, że zastosowane właściwe narzędzia promocji poszczególnych hoteli oraz świadczonych przez nie usług hotelarskich odgrywają istotną rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w analizowanej branży pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Hotelarstwo pl
dc.subject Obsługa klienta pl
dc.subject Orbis pl
dc.subject Orientacja na klienta pl
dc.subject Strategia promocji pl
dc.subject Customer orientation pl
dc.subject Customer service pl
dc.subject Hotel industry pl
dc.subject Promotion strategy pl
dc.title Marketing usług hotelarskich na przykładzie sieci hoteli Orbis pl
dc.title.alternative The marketing of the hotel the managements services on the example of the net of hotels Orbis pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics