Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie
Tytuł równoległy: Directions of development of financial market after crisis
Autor: Waściński, Tadeusz; Wójcik, Paulina
URI: http://hdl.handle.net/11331/855
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 15 (88) (2011), s. 9-24
Abstract: W pracy omówiono przyczyny wywołujące kryzysy tj. ekspansywną politykę pieniężną prowadzącą do powstania niebezpiecznie wysokiego deficytu budżetowego. Stwierdzono, że konieczne jest prowadzenie intensywnych badań nad przyczynami i naturą kryzysów w celu opracowania systemu możliwie wczesnego ostrzegania przed nimi i zapobiegania im
Description: The article presents causes the calling out crises such how the expansive money leading to rise of dangerously high budget deficit policy. It was affirmed, that is necessary the leadership of intensive investigations over causes and the nature of crises in aim of study of possibly early system warning before them and the prevention them

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics