Organy państwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Organy państwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL
Tytuł równoległy: State and party bodies responsible for creating and executing the religion policy of the Polish People's Republic
Autor: Krawczyk, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/852
Data: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 16 (89) (2011), s. 211-225
Streszczenie: Artykuł dokonuje prezentacji organów odpowiedzialnych za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL. Przedstawia strukturę, zakres kompetencji oraz sylwetki osób stojących na ich czele. Artykuł zawiera także analizę rzeczywistego znaczenia poszczególnych podmiotów w kształtowaniu i wykonywania polityki komunistycznego państwa wobec Kościoła
Opis: The article presents the bodies responsible for creating and executing the religion policy of the Polish People's Republic. The text introduces the structure of the bodies and the scope of their competences. It also presents their main leaders' figures. What is more, the article includes the analysis of the real role of the bodies in creating and executing communist state's policy to the Church

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki