Pracownik wiedzy jako kluczowy zasób współczesnego przedsiębiorstwa

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Pracownik wiedzy jako kluczowy zasób współczesnego przedsiębiorstwa
Tytuł równoległy: Knowledge worker as a key resource a nowadays enterprise
Autor: Cielemęcki, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/851
Data: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 16 (89) (2011), s. 197-209
Streszczenie: W artykule autor zarysowuje zmiany otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje. Uwypukla i charakteryzuje megatrendy mające najsilniejszy wpływ na te zmiany, a więc globalizację, postęp technologiczny, liberalizację rynków. W kontekście tych przeobrażeń zostaje ukazane znaczenie utalentowanych pracowników zaliczanych do grupy pracowników wiedzy jako kluczowych kreatorów współczesnych organizacji
Opis: In the article the author presents changes of surroundings in which present organizations function. The author also characterize megatrends which have the strongest influence on these changes, such as: globalization, technological progress, liberalization of markets. In the context of these transformations the role of talented workers is showed. They are classed to group of knowledge workers and represent a key creators of nowadays organization

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki