Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa a kultura zarządzania zasobami ludzkimi w kryzysie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa a kultura zarządzania zasobami ludzkimi w kryzysie
Tytuł równoległy: Economic foundations of national security towards culture of human resources management in crisis
Autor: Szyjko, Cezary Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/848
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 16 (89) (2011), s. 147-162
Abstract: We współczesnym globalnym świecie staje się coraz bardziej jasne, że różnice ponadnarodowych kultur wpływają zasadniczo na metody i styl w zarządzaniu. Dotyczy to metod zarządzania zasobami ludzkimi, stosunków pomiędzy kierownictwem i pracownikami oraz stylu prowadzenia biznesu z innymi. Autor wyjaśnia, jak należy się przygotować do sytuacji kryzysowych oraz minimalizować negatywne skutki kryzysów. W tym celu omawia wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysem, kładąc główny nacisk na aspekt komunikowania się z otoczeniem oraz techniki przewidywania sytuacji kryzysowych i zarządzania nimi. Tajemnica sukcesu zarządzania kryzysem tkwi nie tylko w procedurach, narzędziach do mierzenia sytuacji kryzysowych, ale w dużym stopniu w mierzeniu postępów poszczególnych liderów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W ten sposób bowiem (mierząc efekty i skuteczność w zarządzaniu HR) badamy dojrzałość kultury zarządzania sytuacja kryzysową
Description: In the recent past, there has been a paradigmatic shift in the approach to crisis management. Effective crisis management requires a multi-sectoral, multi-disciplinary, and holistic approach, encompassing pre-crisis preparedness initiatives, crisis response, and postcrisis rehabilitation, all with active participation of local people. As the incidence and severity of crises has increased over time, culture of HR management deserves highest priority at both the national and sub-national levels and the traditional approach of post-crisis response and relief need to be replaced by an all-in-compassing holistic approach. This paper attempts to outline a long - term approach to effective crises management. It is mainly based on a critical survey of the literature that we could access from various sources, visits to a few governmental organizations engaged in crises management, and partly on the research work done by the author in the field of human resources management

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics