Ocena systemu subwencjonowania gmin w opinii władz samorządowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena systemu subwencjonowania gmin w opinii władz samorządowych
Tytuł równoległy: The evaluation of commune subvention system in local authorities opinion
Autor: Świrska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/845
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 16 (89) (2011), s. 109-122
Abstract: System subwencjonowania gmin należy traktować jako element wsparcia finansowego dla gmin, które nie są w stanie generować wystarczająco wysokich dochodów własnych. Jego podstawową funkcją jest też zmniejszanie dysproporcji w poziomie dochodów ogółu gmin w kraju. Jednak wydaje się, że dotychczasowa konstrukcja subwencji ogólnej, zwłaszcza części wyrównawczej, oraz zmiany w zakresie budowy algorytmów wyliczania poszczególnych jej kwot nie przynoszą zadowalających efektów. Celem artykułu jest przedstawienie opinii pracowników administracji samorządowej (wójtów, ich zastępców, skarbników) na temat sytuacji dochodowej w badanych gminach oraz skuteczności subwencji w procesie jej wyrównywania w latach 2004-2007
Description: Commune subvention system should be treated as an element of financial support for these local units, which are not able to generate sufficiently high income. Its primary function is to reduce disparities in income levels of all communes in the country. However, it seems that the existing structure of the general subvention and changes in the construction of algorithms for calculating subvention amounts have not brought satisfactory results. This article presents the opinion of the local authorities (mayors, their deputies, treasurers) about the income situation in their communes and the effectiveness of subvention In the process of compensation for the years 2004-2007

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics