Czynniki wpływające na poziom koncentracji sektora ubezpieczeń nie na życie w Polsce w latach 2002-2009

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Czynniki wpływające na poziom koncentracji sektora ubezpieczeń nie na życie w Polsce w latach 2002-2009
Tytuł równoległy: Determinants of the concentration level of the non-life insurance sector in Poland in 2002-2009
Autor: Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/832
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 17 (90) (2011), s. 135-147
Abstract: Lata 2002-2009 były okresem silnej restrukturyzacji sektora ubezpieczeń nie na życie. Proces ten intensyfikowała perspektywa, a od 2004 roku pełne uczestnictwo w jednolitym europejskim sektorze ubezpieczeniowym. W tym okresie zagraniczne zakłady ubezpieczeń zwiększyły swoje zaangażowanie, wzrósł udział rynkowy ubezpieczycieli z kapitałem prywatnym, w tym zagranicznym, istotnie obniżył się poziom koncentracji rynku, spadł udział sprzedaży własnej na korzyść dystrybucji przez brokerów ubezpieczeniowych i banki. Celem badania było wyznaczenie czynników wpływających na zmianę koncentracji sektora. Przeprowadzono je na podstawie danych panelowych z 35 zakładów działających w latach 2002-2009. Badania wskazują, że na obniżenie się koncentracji rynku istotny wpływ miały m.in. wzrost inwestycji zagranicznych w kapitały zakładów ubezpieczeń, wzrost średniej wielkości zakładów, wzrost udziału sprzedaży przez placówki banków i innych instytucji finansowych oraz spadek udziału sprzedaży przez placówki własne zakładów. Ponadto stwierdzono, że na obniżenie koncentracji pozytywny wpływ miała sytuacja gospodarcza charakteryzująca się wzrastającym tempem przyrostu produktu krajowego brutto
Description: The period 2002-2009 became a period of a significantly restructuring of the non-life insurance sector in Poland. This process was intensified by the perspective, and, since 2004, a real integration of the Polish financial system with the European financial markets. At that time foreign insurance companies increased investments in Poland, leading to the increase of the market share of the private, and foreign owned companies. The level of market concentration significantly dropped. The purpose of this research was to find out determinants of changes in the degree of the sector concentration. Calculations were conducted based on the panel data of the sample of 35 companies operating in the years 2002-2009. The results indicate that market concentration was mainly impacted by an increase in foreign investment in the own capital of insurance companies, an increase of the share of medium-sized firms, a growth in sales through the banking network, and the change in the system of sales due to reduction of sales through its own facility. Moreover the research confirmed that the process is conducive to the economic environment with higher GDP growth

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics