Marketing i logistyka - razem skuteczniej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Marketing i logistyka - razem skuteczniej
Tytuł równoległy: Marketing and the logistics - together more effectively
Autor: Rojek, Danuta
URI: http://hdl.handle.net/11331/829
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 17 (90) (2011), s. 111-117
Abstract: Opracowanie przedstawia istotę związku marketingu i logistyki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Autor próbuje wykazać, że model zarządzania marketingowo-logistycznego stwarza warunki do uzyskiwania zwielokrotnionych korzyści na rynku konkurencyjnym, dzięki umiejętnemu połączeniu elementów marketingu i logistyki. Przedstawione założenia koncepcji zarządzania logistyczno-marketingowego znajdują zastosowanie w wyborze strategii konkurencji. Na tym tle porównano nowoczesne koncepcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Większą uwagę poświęcono efektywności łańcucha dostaw. Zwrócono uwagę na potrzebę efektywnego stymulowania zmian warunków w otoczeniu przedsiębiorstwa, w celu sprostania wymaganiom zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości
Description: The study is describing nature of the association of marketing and logisticses in the process of building the competitive majority of the enterprise. The author is trying to show that the model of the marketing-logistic management is creating conditions to gain redoubled benefits on the competitive market, thanks to competent connecting elements of marketing and logisticses. Presented assumptions of the concept are finding the logistic-marketing management applying the strategy of the competition in choice. Against this background modern concepts were compared of managing relations with customers (CRM) and of managing the chain of supplies (SCM). The closer attention was devoted to the effectiveness of the chain of supplies. They payed attention to the need of effective stimulating of changes of conditions in the environment of the enterprise, to the purpose of coping for requirements of the business administration of the future

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics