Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 17 (90), 2011 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 17 (90), 2011 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa jest trudny do odtworzenia i skopiowania przez konkurentów rynkowych, dlatego stanowi on istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Z uwagi na jego kluczową i stale rosnącą rangę ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Lata 2002-2009 były okresem silnej restrukturyzacji sektora ubezpieczeń nie na życie. Proces ten intensyfikowała perspektywa, a od 2004 roku pełne uczestnictwo w jednolitym europejskim sektorze ubezpieczeniowym. W tym ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest dla każdej organizacji przedsięwzięciem strategicznym. Normy ISO serii 9000 obejmują wszystkie wzajemne połączone działania mające związek z wytwarzaniem produktu lub świadczeniem ...
 • Rojek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Opracowanie przedstawia istotę związku marketingu i logistyki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Autor próbuje wykazać, że model zarządzania marketingowo-logistycznego stwarza warunki do uzyskiwania ...
 • Batko, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Strategie naprawcze stosowane w turystyce miasta postsocjalistycznego są interesującym przyczynkiem pozwalającym poznać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób społeczności lokalne potrafią wykorzystywać innowacyjne produkty ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Systemy oceny pracowników i motywowanie są jednymi z wielu elementów zarządzania personelem w organizacji. Systemy ocen okresowych pracowników, coraz częściej są stosowane w organizacjach, jako ujednolicone i sformalizowane ...
 • Leśniewski, Michał Adam; Berny, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Motywacja jest jedną z funkcji zarządzania. Stanowi ona nieodłączny element rozwoju zasobów ludzkich. Każda organizacja powinna posiadać własny system motywacji. Właściwy system motywacji może być stworzony pod warunkiem, ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Czy energia atomowa jest zabawą z ogniem czy też jedynym wyjściem z kryzysu energetycznego? Nowe wyzwania, które pojawiły się przed ludzkością w wyniku wydarzeń w Japonii, stwarzają nieznane dotąd zagrożenia. Energia ...
 • Szajczyk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The article presents selected aspects from the discipline of project management. A traditional approach as well as modern ones are introduced and a few observations from the practice which can help increase the likelihood ...
 • Bulińska-Stangrecka, Helena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Postępujący rozwój technologiczny oraz zachodzące zmiany we współczesnej gospodarce stwarzają więcej możliwości innowacyjnych form pracy. Dzięki wykorzystaniu możliwości narzędzi wspierających wirtualne zarządzanie możliwie ...
 • Toruński, Janusz; Kompa, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W sytuacji działania wolnego rynku, wiele przedsiębiorców zastanawia się nad możliwościami i sposobami poprawy efektywności swojego działania i zwiększenia konkurencyjności oferowanych produktów. Podstawą bytu każdego ...
 • Chyłek, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Partycypacja rozumiana jest jako włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania organizacji oraz ich współuczestnictwo w zarządzaniu nią. Dążenie do uczestnictwa w procesie zarządzania ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Ogromna różnorodność produktów oferowanych na światowych rynkach, w tym także w Polsce, stymuluje w sposób naturalny wzrost oczekiwań klientów, i to nie tylko cenowych, ale przede wszystkim jakościowych. Rynek producenta ...
 • Wróblewski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Niepewność i ryzyko - to zjawiska towarzyszące permanentnie działalności dowolnego podmiotu ukierunkowanej na osiąganie założonych celów. Są one odzwierciedleniem wpływu rozmaitych zagrożeń na tę działalność i dotyczą ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Narastająca walka konkurencyjna i przekształcanie się świata w społeczeństwo informacyjne wywołuje potrzebę przewartościowania tradycyjnej organizacji w coraz nowsze jej modele. Główne tendencje w rozwoju organizacji i ...
 • Pauliuchuk, Yury; Srywkina, Ludmila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Proponowany materiał jest ciągiem logicznym badań, wymienionych w artykule "Funkcja docelowa zadania kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników w trakcie planowania operacyjnego". Opracowany ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account