Zarządzanie relacyjne sposobem na kryzys w szkołach nauki jazdy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie relacyjne sposobem na kryzys w szkołach nauki jazdy
Tytuł równoległy: Relational management the way to combat crisis in driving schools
Autor: Bubiak, Bogumiła
URI: http://hdl.handle.net/11331/820
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 18 (91) (2011), s. 209-217
Abstract: Ukierunkowanie procesu zarządzania na relacje z klientem, rozwiązywanie problemów, szeroko rozumiana obsługa klienta, monitoring sytuacji i kontrola, będąca źródłem nowych działań naprawczych lub powtarzających działania poprzednie, jest filarem, na którym można budować konkurencyjność organizacji w trudnych czasach. W artykule przedstawiono uwarunkowania zarządzania relacjami w warunkach kryzysu na przykładzie szkół nauki jazdy
Description: Directing the process of managing relations with the customer, solving a problem, for widely understood service of the customer, monitoring the situation and control being a source of new remedy action, or repeating previous action are a pillar, on which it is possible to build competitiveness of the organization in difficult times. In the article, relational management in conditions of the crisis in the example of driving schools is described

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics