Integracja europejska i kryzys finansowy a zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2001-2010

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Integracja europejska i kryzys finansowy a zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2001-2010
Tytuł równoległy: European integration and financial crisis and the value of household debt in Poland and in the EU in the period 2001-2010
Autor: Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/818
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 18 (91) (2011), s. 181-193
Abstract: W latach 2001-2010 w krajach Unii Europejskiej nastąpił silny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych sięgający poziomu 60% PKB. Celem artykułu jest analiza zmian stanu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce i w krajach UE w latach 2001-2010 z uwzględnieniem specyfiki sytuacji gospodarczej krajów UE-15 i nowych państw członkowskich UE (NMS). Badania przeprowadzono na podstawie danych z Eurostatu, EBC, GUS, NBP i OECD. Wyniki analizy wskazuj , że w pierwszych latach dekady najsilniej zadłużały się gospodarstwa domowe w krajach UE-15, natomiast po rozszerzeniu UE największe tempo wzrostu zadłużenia notowano w NMS. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do okresowego znacznego ograniczenia, ale nie odwrócenia tendencji wzrostowej w zadłużaniu się gospodarstw domowych. W części krajów UE-15 zadłużenie gospodarstw domowych przekroczyło wartość ich dochodów do dyspozycji. Struktura tego zadłużenia w UE koncentrowała się w kredytach mieszkaniowych. W Polsce zadłużenie najsilniej wzrastało w latach 2005-2007 i wynikało ze wzrostu wartości kredytów mieszkaniowych. Kryzys finansowy wyhamował tempo rocznego przyrostu zadłużenia, głównie za sprawą ograniczenia kredytowania zakupu mieszkań. W 2010 r. kredyty mieszkaniowe stanowiły około 57% całkowitego zadłużenia, tj. znacznie mniej niż w pozostałej części UE
Description: In the period 2001-2010 in the European Union countries household debt significantly increased reaching a level of 60% of GDP. The goal of the article is to examine changes of the value of household debt in Poland and in EU during the period 2001-2010 taking into consideration specific macroeconomic features of the EU-15 countries and the new member states (NMS). The research is based on the data from the Statistical Office of the EC (Eurostat), European Central Bank (ECB), Central Statistical Office of Poland (GUS), National Bank of Poland (NBP) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The results indicato, that during the first years of the decade the highest level of household debt was recorded in the EU-15. After the accession in 2004, NMS increased their indebtedness at the highest speed in the EU. The global financial crisis temporaily reduced the pace of household indebtedness, however, it did not reverse the growing trend. In some countries the value of household debt exceeded the value of their disposable income. The structure of the debt was concentrated on mortgage lending. In Poland the highest growth of household debt was recorded in the period 2005-2007, and also resulted from the growth of mortgage lending. The financial crisis halbed the pace of the debt growth, mainly due to the reduction of mortgage lending. In 2010 mortgage loans consisted of 57% of the total debt, which was much less than in other EU countries

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics