Romania’s country risk evolution throughout the years of crisis

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Romania’s country risk evolution throughout the years of crisis
Tytuł równoległy: Ewolucja ryzyka państwowego w latach kryzysu w Rumunii
Autor: Gheorghiu, Anca; Gheorghiu, Anda
URI: http://hdl.handle.net/11331/809
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 18 (91) (2011), s. 45-55
Abstract: Obecny kryzys gospodarczy miał swój początek w 2008 roku na rynkach finansowych państw rozwiniętych i bardzo szybko rozprzestrzeni się na cały świat. Kraje rozwijające się, Rumunia w szczególności, nie zostały odizolowane od jego wpływu. Ocena makroekonomicznego ryzyka jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw chcących wejść na nowe rynki i rozszerzyć swoją działalność na rynkach wschodzących. W artykule przeprowadzono zwięzłą analizę rumuńskiej politycznej, finansowej i społecznej ewolucji podczas kryzysu globalnego zapoczątkowanego w 2008 roku. Potencjalne krajowe ryzyko zostało dokładnie ocenione w kontekście regionalnym i globalnym od czasu ostatniego rozwoju międzynarodowego wpływającego na perspektywę rozwoju zrównoważonego w Rumunii
Description: The current global economic crisis burst in the financial markets of the developed economies in 2008, and shortly the worldwide real economy was affected. The developing world, Romania in particular, has not been isolated from its impact. Briefly, the term of "country risk" is explained and the most important credit rating agencies and political risk providers are listed. Assessing macroeconomic risks is crucial especially for companies wiling to enter new markets and expand their business in emergent regions. The paper makes a succinct analysis of Romanian political, financial and social evolution during the global crisis that came into view in 2008. The country risk prospective has been thoroughly evaluated in a global and regional context, since the last international developments affect Romania's prospects for sustainable growth for the foreseeable future

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics